Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

استفاده از مطالب این بخش، تنها در صورت ذکر منبع مجاز است.

 

روش XRD چیست؟

- پراش پرتو ایکس (XRD)، روشی برای مطالعه ساختار مواد بلورین است که در سال 1912 میلادی توسط فن لائه کشف و توسط ویلیام هنری و ویلیام لورنس (پدر و پسر) براگ برای بررسی بلورها به کار گرفته شد.

- طول موج پرتوهای ایکسی که در این روش به کار می رود، بین نیم تا دو و نیم آنگستروم است.

- این روش بر پایه خاصیت موجی اشعه ایکس استوار است. هسته اتم ها در یک شبکه کریستالی به فاصله کمی (در حد چند آنگستروم) از یکدیگر قرار گرفته اند، بازتابش اشعه ایکس از این صفحات متوالی منجر به تداخل سازنده یا ویرانگر امواج می شود. در صورتی که تداخل، سازنده باشد با استفاده از فرمول براگ می توان فاصله صفحات کریستالی و در نتیجه اندازه و انواع سلول واحد را به دست آورد.

 

بلورشناسی مقدماتی (برگرفته از دوره آموزشی مقدماتی طیف سنجی به روش پراش پرتو ایکس، برگزار شده توسط آزمایشگاه در تابستان 1391)

 

اصول و توصیه های حفاظت در برابر اشعه (مختصری از مبحث مرتبط مطروحه در دوره آموزشی مقدماتی طیف سنجی به روش پراش پرتو ایکس، برگزار شده توسط آزمایشگاه در تابستان 1391)

 

برخی کاربردها و مشکلات ناشی از وجود رس در صنایع مختلف (مختصری از مبحث مرتبط مطروحه در دوره آموزشی شناسایی کانی های رسی به روش طیف سنجی پراش پرتو ایکس، برگزار شده توسط آزمایشگاه در زمستان 1391)

 

تصاویر SEM کانی های رسی (برگرفته از دوره آموزشی شناسایی کانی های رسی به روش طیف سنجی پراش پرتو ایکس، برگزار شده توسط آزمایشگاه در زمستان 1391)

 

رابطه شرر برای تعیین اندازه کریستالیت ها (همراه با یک مثال حل شده)

 

آشنایی با برنامه نویسی در MATLAB،ام فایل نویسی (برگرفته از دوره آموزشی نرم افزار MATLAB (مبانی)، برگزار شده در آذرماه 1394)

 

نحوه کنترل داده های آزمایشگاهی و نقش استانداردها (برگرفته از دوره آموزشی آشنایی با روش های دستگاهی آنالیز مواد معدنی، برگزار شده در دی ماه 1394)